Tokat Niksar Devlet Hastanesi

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü
Tokat Niksar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yoğun Bakım Ünitesi (2. Basamak)

Güncelleme Tarihi: 31/05/2018

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Ünitemiz 2.basamak ve 7 yataktan oluşmaktadır.

Hasta Kabul Kriterlerimiz;

 • Takip ve tedavileri için rutin yöntemler yeterli olmayan, ancak, henüz organ yetmezliği başlamamış, solunum desteğine ihtiyaç duymayan, yakın takibi gereken hastalar (hafif ketoasidoz, hafif pankreatit, sık nazotrakel aspirasyon gereksinimi v.b);
 • Komplike olmayan miyokard iskemili  ve aritmileri mevcut hastalar
 • Cerrahi sonrası yakın takibi gereken hastalar
 • Organ yetmezliği olmayan ancak yaşamsal fonksiyonların aniden bozulması olasılığı olan hastalar (örn. zehirlenmeler, şok gelişmemiş kanamalar, komplike olmayan ancak riskli travmalar, pnömotoraks v.b.)
 • Solunum yetmezliği dışındaki komplike olmayan, akut gelişen, tek organ yetmezlikleri (diyaliz gerektirmeyen akut böbrek yetmezliği, stabil kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezlikleri,hafif seyreden karaciğer yetmezliği v.b.)
 • Kısa süreli, detaylı ve nitelikli gözlem, girişim (invaziv monitörizasyon) ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan hastalar;
 • 3. basamak yoğun bakım ünitelerinden çıkarılan henüz taburcu edilemeyecek hastalar
 • Tek organ monitörizasyonu ve desteği gereken (diyaliz, mekanik ventilasyon v.b.) hastalar
 • Cerrahi öncesi yoğun hazırlık ve destek ihtiyacı olan riskli hastalar
 • Düzeltilemeyen fizyolojik veya metabolik bozukluklar
 • Akut koroner sendromlar, akut dekompanse kalp yetmezlikleri, akciğer ödemi
 • Cerrahi sonrası yakın takip ve hemodinamik destek gereken veya uzun süre mekanik ventilasyondan ayrılamayan hastalar
 • Hayatı tehdit eden zehirlenmeler, kanamalar
 • Ağır enfeksiyonlar (sepsis, peritonit v.b.)
 • Solunum desteği gereken nöromüsküler hastalıklar, non invaziv mekanik ventilasyon gereken hastalar
 • Gebeliğin hayatı tehdit eden komplikasyonları (preeklampsi v.b.)
 • Hemotoraks, ampiyem, ağır pankreatit, ağır malnütrisyon, akut karaciğer yetmezliği
 • Santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi (minimal epidural, subdural hematom, posterior fossa patolojileri, kraniyal kırıklar, spinal lomber drenaj gibi)