T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Niksar Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Niksar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilgi İşlem

Güncelleme Tarihi: 30/10/2018

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 • Sistemde oluşabilecek arızalara anında müdahale edip, gerekirse ilgili diğer teknik personeli yardıma çağırır.
 •  Hastanenin malı olan her türlü lisanslı yazılım, donanım gereçleri ve araçları merkezde muhafaza eder.Başkası tarafından kullanılmasına ve kopya edilmesine müsaade etmez. Yeni bir sisteme ihtiyaç duyulduğunda hizmet alımı için şartname hazırlar.
 •  Bilgi İşlem Merkezine, bu merkezde görevli personelden başkasının girip/çıkmasına, sisteme müdahale etmesine müsaade etmez.
 •  Hastanenin gizli bilgilerini gizlilik prensibine uygun yürütür.
 •  Bilgi işlem merkezi personeli belirlenen aralıklarla, sorumlu baştabip yardımcısı ve sorumlu müdür yardımcısı eşliğinde toplantı yapar.
 • Hastane bilgisayarlarının donanım eksikliklerini yerinde tespit edip,en kısa zamanda teminini sağlar.
 •  Hastane bilgisayarlarının envanterini çıkarır ve takibinden sorumludur.
 •  Hastanenin Web sayfasını günlük güncelleyip,hastane adına yayınlanması gereken verileri günlük yayınlar.
 • Hastanemizde bilgisayar otomasyon sisteminin yaygılaştırılması çerçevesinde düzenli veri girilmesini sağlamak amacıyla, bilgisayar ve hastane programını yeni kullanmaya başlayan personele eğitim verir.
 •  Bilgi İşlem Merkezindeki bilgilerin yedeklenmesinin takibinden sorumludur.
 •  Birimindeki Hizmet Kalite Standartlarının tamamlanmasını sağlar.
 •  Kullanıcı yetkilerini belirler,kayıt altına alır.
 • Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası ,hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
 • SKS standartları ve verimlilik rehberinin gerektirdiği görevlerini yerine getirmek,
 • İdari amirinin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek,