T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Niksar Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Niksar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Servis (2. Basamak)

Güncelleme Tarihi: 31/05/2018

ACİL SERVİSİN YAPISAL DÜZENLEMESİ:

Acil servisimiz 2.basamak seviyesindedir.Buna görede;

Muayene alanları

Resüsitasyon odası

Müşahede odası,

Jinekoloji Muayene Odası

Müdahale odası(Alçı ve küçük cerrahi birim olmak üzere iki tane)

112 istasyon birimi

Triyaj (Hemşire/ATT/sağlık memuru düzeyinde),

Primer tedavi birimi,

Görüntüleme Ünitesi,                     

İzolasyon ve Dekontaminasyon(KBRN)

Personel giyinme ve dinlenme Odalarından oluşmaktadır

Acil servisler, klinik ve ambulans hizmetleriyle yoğun ilişki içerisinde çalışan, ilk müdahalenin yapıldığı ve belki de hastanın hayatla bağlantısının kopmasının engellendiği birimlerdir. Acil servis hizmetleri, tüm enerjisini ve bilgisini bu konuya yöneltmiş ve uzmanlaşmış bir ekip tarafından yürütülür.

Niksar  Devlet Hastanesi acil servisi de her biri kendi alanında deneyimli ve yetenekli doktor, hemşire, sağlık teknikeri,  ATT ve yardımcı personelden oluşan ekibiyle, Acil Tıp Uzmanı uzman yönetiminde hastalarına 24 saat kesintisiz olarak aynı kalitede hizmet veren 2.basamak bir ünitedir ve bu ünitede her hastanın aciliyetine göre tıbbî müdahalesi zamanında ve eksiksiz yerine getirilir; hiçbir hasta, muayenesi yapılmadan acil olmadığı gerekçesiyle her hangi bir birime yönlendirilmez.

Nöbetçi doktor, lüzumu halinde ilgili uzman doktoru hastanemize davet ederek tedaviyi üstlenmesini sağlar; hastanın tedavisi bu uzman tarafından sonuçlandırılır. Acil servisimizde triaj sistemi mevcut olup, Sağlık Bakanlığının öngördüğü şekilde hastaların aciliyet durumuna göre yeşil, sarı ve kırmızı alan olarak kategorilendirilmekte olup hastalarımıza en uygun hizmeti en hızlı ve doğru şekilde verilmesi planlanmaktadır.

Triaj için 1 sağlık personeli kategorilendirmeyi yapmaktadır. Yeşil alan grubu hastalar göreceli daha az acil olan grup olup Triaj polikliniğinde deneyimli bir hekim ve bir hemşire tarafından muayene ve tedavisi planlanmaktadır. Sarı grup hastalar ise arena olarak nitelendirilen kısımda deneyimli 1 hekim ve sağlık personelinin bulunduğu kısımda hizmet almaktadır. Kırmızı alan hastalar ise çok acil grubu içinde yer alıp hemen tanı ve tedavi aşaması başlatılmaktadır.

HASTA KABULÜ:

  • Başvuran ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakmaksızın kabul eder.
  • 112 acil ambulansları tarafından getirilecek vakalar için KKM talimatlarına göre acil servis hazırlanır,
  • Acil servisimize müracaat eden ancak herhangi bir nedenle geçerli kimlik belgesi, sağlık karnesi veya hasta sevk evrakı ibraz edemeyen hastaların kimlik bilgilerinin ve adresinin belirlenmesi, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla Ek-8’deki Hasta Bilgilendirme Formu doldurulur.
  • Bu hastalardan hiçbir surette senet veya taahhütname alınmaz.
  • Acil muayene, tıbbi müdahale ve tedavi gerektiren kritik hastalara kayıt işleminin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın derhal gerekli tıbbi işlemler uygulanır.
  • Acil servislerde yapılan her türlü tıbbi işlem sırasında hasta mahremiyetine, tıbbi etik kurallara ve hasta hakları ilkelerine riayet edilmesi zorunludur.
  • Hasta acil servise ambulans ile getirilmişse acil servis ambulans girişinden cerrahi müdahale odasına alınır ve hasta ambulans görevlisi tarafından acil servis hekimine teslim edilir.
  • Acil hastalar servisimize müracaat ettiklerinde herhangi bir evrak istenmeksizin ilk müdahalesi yapılır.
  • Hastaya müdahale edilirken yakını var ise kayıt masasından barkod çıkarması istenir. Eğer yok ise hastane personeli tarafından kayıt barkod işlemi tamamlanır. Hastanın şuuru kapalı, kimlik bilgileri yok ise polis çağrılır, kimliği tespit edilemiyor ise Hastaya numara verilir.(1 nolu hasta gibi)hasta kartı takılır.
  • Sosyal güvencesi olmayan hastalarda hiçbir şekilde para talep edilmez. Kimlik bilgileri alınır. Gerekli muayene, tedavi ve bakımı yapılır. Hasta kurumuna Acil ücretsiz yazılır, bandrol kesilir

 

 Tedavisi düzenlenen hastalar müşahede altında takiplerine 2 sağlık personeli tarafından devam edilmektedir. Acil servisimizde gerekli olan hastalara deneyimli ve konusunda uzman hekimlerce radyolojik görüntüleme hizmeti olarak ultrasound (FAST görüntüleme sistemi) hizmeti verilmektedir. Acil servisimize bağlı KBRN ünitemiz mevcut olup, gerekli durumlarda kullanıma hazır bulunmaktadır. Başka sağlık kurumlarına sevk hizmeti, eve nakil hizmeti ambulansımız ile görevli yardımcı sağlık personeli ile yapılmaktadır. Haberleşme merkezinden (112 merkez) ev, iş veya kaza yerinden gelen telefonlardan bilgi alınır alınmaz, görevli personel hastane acil servisinden ambulansla olay yerine-adrese gider. Olay yeri, çağrı saati, varış ve ayrılış saatleri, hastanın acil servise teslim edildiği saat ve diğer gerekli bilgiler ambulans raporuna işlenerek kayıt altına alınır.