T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Niksar Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Niksar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Diyaliz Ünitesi

Güncelleme Tarihi: 31/05/2018

DİYALİZ ÜNİTESİ

12+1 hemodiyaliz cihazı bulunmaktadır.

               Nefroloji Uzmanı veya Hemodiyaliz Sertifikası almış Dahiliye Uzmanı  muayenesi sonucu kronik böbrek yetmezliği tanısı konulmuş ve hemodiyaliz raporu almış olan hasta, hastanemiz hemodiyaliz ünitesine başvurur.Hastanemizde ve il genelinde Pediatrik nefroloji uzmanı bulunmadığından,ünitemizde bebek ve çocuk diyaliz hastaları alınmamaktadır. Başvuru yapan hastaların KBY ve hemodiyaliz raporu mutlaka olmalıdır. Diyaliz ünitesine kabul eden hastanın dosyası hazırlanır. Hasta Tanıtım Formu doldurulur. Hastanın hepatit durumu belli değilse hepatit mankırları istenerek değerlendirilir. Bu sürede hastanın diyalize alınması gerekiyorsa yedek makinada diyalize alınır, diyaliz sonunda cihaz uygun dezenfektan solüsyonla dezenfekte edilir. Hastaya hepatit; durumu uygun diyaliz makinası ve seans durumu göz önünde bulundurularak randevu verilir, seansları ayaranır. Hastanın rutin tahliller için kanı alınır. Ve tahlil sonuçlarına göre diyaliz hekimi tarafından tedavileri düzenlenir. Hepatit markır sonuçlarına göre gerekiyorsa hasta hepatit B aşısı yapılmak üzere aşı programına alınır. Diyaliz Ünitesi Hbs+Hcv+HIV Tetkik Aşı Takip Formuna kaydedilir. Hastaya; klinik durumu, uyması gereken kurallar, kullanması gereken ilaçlar ve evden getirilen ilaçların saklama ve taşıma koşulları, beslenmede dikkat etmesi gereken kurallar, kurallara uymaması durumunda oluşabilecek riskler ve transplantasyon konularını kapsayan hususlarda eğitim verilir. Verilen eğitimler Diyaliz Hasta Eğitim Formuna kaydedilir. Hemodiyaliz uygulaması için hastaya  Hasta Rıza Belgesi imzalattırılarak rızası alınır. Eğer başka bir diyaliz merkezinden herhangi başka bir sebeple nakil yaptıracak veya misafir olarak hizmet alacaksa Epikriz raporu ile diyaliz ünitesine başvurur. Hastaya; hepatit durumu, uygun diyaliz makinası ve seans durumu göz önünde bulundurularak randevu verilir, seansları ayarlanır.