T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Niksar Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Niksar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

444 38 33

Güncelleme Tarihi: 06/11/2019

                                                                                                     


           444 38 33 - 444 EV DE

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü
     Evde Sağlık Hizmetleri İletişim ve Koordinasyon Merkezi
    
     444 38 33

Niksar Devlet Hastanesi
Evde Sağlık Hizmetleri İletişim 
0(356) 527 88 98
(Dahili Tel No:1093)

Hızla gelişen dünyamızda, teknolojinin ilerlemesi, refah ortamının artması, tanı ve tedavi olanaklarının gelişmesi, sağlık hizmetine ulaşımın kolaylaşması ile birlikte dünyada ve Türkiye'de ortalama yaşam ömrü artmış, buna bağlı olarak kronik hastalıklar, yaşlı nüfus ve yaşlılıktan kaynaklanan hastalıklarda artış meydana gelmiştir. Sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânlarının artması ile tüm dünyada sağlık kurumuna gidemeyecek hastalara evde sağlık hizmetlerinin eğitimli kişiler tarafından sunulması gündeme gelmiştir.

Evde sağlık hizmetlerinde öncelikle yatalak olan hastalara hizmet verilmesi amaç edinilmiştir. Yürüyebilen, sağlık kurum ve kuruluşlarına ulaşabilecek durumdaki ağır özürlü olmayan hastalar, hizmet kapsamında bulunmamaktadır.

-  ve mesai saatleri içerisinde hizmet verir, ücretsizdir.

- Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini verir.

- Tıbbi cihaz ve malzeme raporların çıkarılmasına yardımcı olur,

- Kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanların kullanılması hakkında bilgilendirme yapar,

- Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonu sağlar.

- Yürüyemeyen ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan yatağa bağımlı hastalar (Örneğin; felç, alzheimer, demans, obesite vb.),

- Terminal dönem kanser hastaları,

- Ağır KOAH hastaları,

- Evde sağlık hizmeti kapsamına alınanlardan ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ihtiyacı olanlar başvuru yaparak hizmetten yararlanabilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

- Başvurular hasta veya yakınları tarafından  444 38 33  Evde Sağlık Hizmetleri İletişim ve Koordinasyon Merkezi aranarak  yapılabilir.

Başvuruların Değerlendirmesi:

Evde Sağlık Hizmeti alması gereken hastaların birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri, 25/05/2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve aile hekimliği uygulamaları ile ilgili diğer mevzuat gereği toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri vasıtası ile verilir.

- İyileşme durumunda,

- Hastanın kendisi veya yakınları tarafından bakılabilir hale gelmesi durumunda,

- Hizmet alanı dışına taşınma durumunda,

- Tedaviye uyumsuz davranış ve direnç, durumlarında hizmet sonlandırılır.

- Maliyetleri azalır,

- Hastanede kalış süresi azalır ve bağlı hastane enfeksiyonları azalır,

- Hasta ve yakınlarının diğer sosyal ve kişisel ihtiyaçlarını karşılaması kolaylaşır,

Sonuç

      İlimizde Evde Sağlık Hizmet Birimleri Bulunan Kurum Ve Kuruluşlar:

    - Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde sağlık Hizmetleri Koordinasyon Birimi