T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Niksar Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Niksar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yoğun Bakım Ünitesi (2. Basamak)

Güncelleme Tarihi: 26/10/2018

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Ünitemiz 2.basamak ve 7 yataktan oluşmaktadır.

Hasta Kabul Kriterlerimiz;

 • Takip ve tedavileri için rutin yöntemler yeterli olmayan, ancak, henüz organ yetmezliği başlamamış, solunum desteğine ihtiyaç duymayan, yakın takibi gereken hastalar (hafif ketoasidoz, hafif pankreatit, sık nazotrakel aspirasyon gereksinimi v.b);
 • Komplike olmayan miyokard iskemili  ve aritmileri mevcut hastalar
 • Cerrahi sonrası yakın takibi gereken hastalar
 • Organ yetmezliği olmayan ancak yaşamsal fonksiyonların aniden bozulması olasılığı olan hastalar (örn. zehirlenmeler, şok gelişmemiş kanamalar, komplike olmayan ancak riskli travmalar, pnömotoraks v.b.)
 • Solunum yetmezliği dışındaki komplike olmayan, akut gelişen, tek organ yetmezlikleri (diyaliz gerektirmeyen akut böbrek yetmezliği, stabil kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezlikleri,hafif seyreden karaciğer yetmezliği v.b.)
 • Kısa süreli, detaylı ve nitelikli gözlem, girişim (invaziv monitörizasyon) ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan hastalar;
 • 3. basamak yoğun bakım ünitelerinden çıkarılan henüz taburcu edilemeyecek hastalar
 • Tek organ monitörizasyonu ve desteği gereken (diyaliz, mekanik ventilasyon v.b.) hastalar
 • Cerrahi öncesi yoğun hazırlık ve destek ihtiyacı olan riskli hastalar
 • Düzeltilemeyen fizyolojik veya metabolik bozukluklar
 • Akut koroner sendromlar, akut dekompanse kalp yetmezlikleri, akciğer ödemi
 • Cerrahi sonrası yakın takip ve hemodinamik destek gereken veya uzun süre mekanik ventilasyondan ayrılamayan hastalar
 • Hayatı tehdit eden zehirlenmeler, kanamalar
 • Ağır enfeksiyonlar (sepsis, peritonit v.b.)
 • Solunum desteği gereken nöromüsküler hastalıklar, non invaziv mekanik ventilasyon gereken hastalar
 • Gebeliğin hayatı tehdit eden komplikasyonları (preeklampsi v.b.)
 • Hemotoraks, ampiyem, ağır pankreatit, ağır malnütrisyon, akut karaciğer yetmezliği
 • Santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi (minimal epidural, subdural hematom, posterior fossa patolojileri, kraniyal kırıklar, spinal lomber drenaj gibi)